Vihreät koostuu yli 200 jäsenyhdistyksestä. Puolueen poliittiset linjaukset sekä luottamustoimet päätetään toimielimissä, joista tärkein on vuosittainen puoluekokous. 

  1. Järjestörakenne

  2. Toimielimet

  3. Vaaleilla valitut päättäjät

  4. Vihreät Euroopassa ja maailmalla


1. Järjestörakenne

Vihreät koostuu puolueena noin 190 jäsenyhdistyksestä. Jokainen Vihreiden jäsen kuuluu johonkin, yhteen tai useampaan, näistä vihreistä yhdistyksistä. Puolueella ei siis ole suoria henkilöjäseniä.

Suomi jakautuu 12 vaalipiiriin, joista jokaisessa toimii vihreä piirijärjestö. Piirijärjestöjen jäseniä ovat piirin alueella toimivat vihreät yhdistykset. Vihreät paikallisyhdistykset toimivat yleensä yhden tai useamman kunnan alueella.
Kunnallispolitiikasta vastaavat yhdistykset ovat kunnallisjärjestöjä. Suurilla kunnallisjärjestöillä joilla voi olla jäsenyhdistyksiä, kuten kaupunginosayhdistyksiä tai muita kaupungissa toimivia vihreitä yhdistyksiä.

Piirijärjestöt ja niiden alla toimivat paikallisyhdistykset muodostavat Vihreiden organisaation kivijalan. Monet vihreät kuuluvat puolueeseen oman alueensa yhdistyksen kautta.

Vihreillä on myös valtakunnallisia jäsenjärjestöjä, joiden toimialueena on koko maa.

Vihreiden nuoriso- ja opiskelijajärjestö Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) ja naisjärjestö Vihreät Naiset ovat valtakunnallisia liittojärjestöjä. Liitot koostuvat valtakunnallisesta kattojärjestöstä ja sen alla toimivista paikallisista Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden tai Vihreiden naisten yhdistyksistä.
Liittoon voi kuulua joko liittymällä paikallisyhdistykseen, kuten Tampereen vihreisiin nuoriin tai Helsingin vihreisiin naisiin, tai liittymällä liiton henkilöjäseneksi, varsinkin jos omalla alueella ei ole liiton yhdistystä.

Liittojen lisäksi on valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä, joilla ei ole paikallisyhdistyksiä, vaan kaikki jäsenet kuuluvat suoraan valtakunnalliseen yhdistykseen. Valtakunnalliset yhdistykset kokoavat esimerkiksi tietyistä poliittisista teemoista kiinnostuneita tai tietyn alan ammattilaisia yhteen ympäri Suomen.
Valtakunnallisia yhdistyksiä ovat: Armon vihreät, Ekovihreät, Finlands svenska gröna, Ikävihreät, Maaseutu- ja erävihreät, Tehyläiset vihreät, Vihreä miesliike, Vihreät vaivaiset, Vihreät vegaanit, Vihreät yrittäjät ja Viite – Tieteen ja teknologian vihreät.

Vihreiden järjestörakenne näyttää siis suunnilleen tältä.


2. Toimielimet

Puoluekokous

Puolueen ylin päättävä elin on puoluekokous, joka kokoontuu kerran vuodessa. Puoluekokouksessa on yhteensä 400 äänivaltaista edustajaa, ja kukin jäsenyhdistys saa lähettää kokoukseen edustajia jäsenmääränsä mukaan: mitä enemmän jäseniä, sitä enemmän äänivaltaa.

Puoluekokous valitsee puolueen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat, puoluesihteerin sekä muut luottamushenkilöt (puoluehallituksen ja -valtuuskunnan). Nämä valitaan joka toinen vuosi eli kahden vuoden toimikaudeksi kerrallaan. Puoluekokous linjaa myös puolueen tärkeimmät poliittiset kannat, jotka on kiteytetty kahteen paperiin: joka kahdeksas vuosi hyväksyttävään periaateohjelmaan ja joka neljäs vuosi hyväksyttävään poliittiseen ohjelmaan.

Puoluevaltuuskunta

Puolevaltuuskunta toimii puoluekokousten välillä puolueen korkeimpana poliittisena linjanvetäjänä. Valtuuskunta hyväksyy periaateohjelmaa ja poliittista ohjelmaa lukuunottamatta kaikki Vihreiden poliittisia kantoja määrittävät ohjelmapaperit, joissa määritellään mitä mieltä puolue on ohjelman käsittelemästä aihepiiristä (esim. koulutuspolitiikka, sosiaali- ja terveyspolitiikka, ympäristöpolitiikka).

Poliittisen linjanvedon lisäksi puoluevaltuuskunta päättää puolueen budjetista ja toimintasuunnitelmasta, sekä hyväksyy puolueen uudet jäsenyhdistykset. Valtuuskunnan koko on 40 jäsentä ja se edustaa laajasti puolueen jäsenistöä. Siksi se on oikea paikka myös ajankohtaiseen poliittiseen keskusteluun, jossa eri puolilta maata tulevat vihreät aktiivit pääsevät tuomaan esiin näkemyksensä, kritiikkinsä ja toiveensa. Valtuuskunnan kokoukset ovatkin julkisia; niitä seuraamaan ovat tervetulleita niin tiedotusvälineet kuin puolueen jäsenet. Lisäksi kokouksia pystyy useimmiten seuraamaan suorana stream-lähetyksenä puolueen verkkosivuilta. Kauden 2015-2017 valtuuskunnan puheenjohtajana toimii espoolainen Inka Hopsu.

Puoluehallitus

Puoluehallitus johtaa puolueen käytännön toimintaa. Se ohjaa puoluetoimiston työtä, päättää taloudesta ja hallinnosta ja ottaa kantaa päivänpoliittisiin kysymyksiin. Hallitus kokoontuu noin joka neljäs viikko.

Puoluehallitukseen kuuluu 12 jäsentä: puolueen puheenjohtaja (tällä hetkellä Ville Niinistö), kolme varapuheenjohtajaa (Maria Ohisalo, Hanna Halmeenpää ja Touko Aalto) sekä kahdeksan muuta jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Puoluehallituksen muut jäsenet edustavat omia piirijärjestöjään tai muita puolueen jäseniä laajasti yhdistäviä tahoja, kuten nuorisojärjestöä tai naisjärjestöä.

Puoluetoimisto ja muut työntekijät

Puoluetoimiston työntekijät vastaavat puolueen toiminnan eri osa-alueista: viestinnästä, vaalikampanjoiden suunnittelusta, järjestöjen tukemisesta, jäsenhankinnasta, taloudesta, hallinnosta jne. Puoluekokouksen valitsema puoluesihteeri johtaa puoluetoimiston työtä; puoluesihteeri on ainoa luottamushenkilö puoluetoimistolla, muut ovat palkallisessa työsuhteessa.

Helsingissä sijaitsevan puoluetoimiston lisäksi puolueen järjestöillä on koko joukko vihreitä työntekijöitä: jokaisella piirijärjestöllä sekä suurimpien kaupunkien vihreillä kunnallisjärjestöillä on vähintään yksi osa-aikainen toiminnanjohtaja. Nuoriso- ja naisjärjestöillä on lisäksi omat työntekijänsä.

Vihreää koulutustoimintaa organisoi Vihreä Sivistys- ja Opintokeskus ViSiO.


3. Vaaleilla valitut päättäjät

Eduskuntaryhmä

Vihreä eduskuntaryhmä koostuu vaaleissa valituista kansanedustajista. 2015 valitussa eduskuntaryhmässä on 15 kansanedustajaa. Eduskuntaryhmä kokoontuu joka torstai ryhmäkokoukseensa päättämään ryhmän kannoista eduskunnassa käsiteltäviin asioihin. Jos vihreät ovat edustettuina maan hallituksessa, ministerit joutuvat perustelemaan toimensa eduskuntaryhmälle ja eduskuntaryhmä linjaa, mihin vihreät voivat hallituksessa suostua ja mitä linjoja vihreiden tulee hallituspolitiikassa ottaa.

Eduskuntaryhmä toimii tiiviissä yhteistyössä puoluehallituksen kanssa ja pyrkii noudattamaan puoluekokouksen ja -valtuuskunnan päättämiä linjoja niin hyvin kuin mahdollista.

Ministerit

Vihreät ovat tähän mennessä olleet kuudessa hallituksessa kolmella vaalikaudella: Paavo Lipposen I ja II hallituksessa, Matti Vanhasen II hallituksessa, Mari Kiviniemen I hallituksessa sekä Kataisen ja Stubbin hallituksessa. Osallistumisesta hallitusneuvotteluihin ja niiden pohjalta maan hallitukseen sekä vihreiden ministerien valinnasta (ja myös hallituksesta lähtemisestä) päättävät, silloin kun hallitusyhteistyö muodostuu ajankohtaiseksi, puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä yhteisessä kokouksessaan.

Vihreillä oli Jyrki Kataisen hallituksessa kaksi ministeriä: ympäristöministeri Ville Niinistö ja kehitysministeri Heidi Hautala 2011-2013, jonka jälkeen tehtävässä jatkoi Pekka Haavisto. Vihreä liitto erosi hallituksesta syyskuussa 2014.

Kunnanvaltuutetut

Vihreillä on 534 kunnanvaltuutettua 153 kunnassa, joissa asuu n. 90 % Suomen väestöstä. Kuntalaisten vaaleissa valitsemat vihreät valtuutetut muodostavat oman kuntansa valtuustoryhmän, joka päättää vihreästä kunnallispolitiikasta vaalien välillä. Valtuustoryhmän työtä tukee, vaalikampanjasta vastaa ja jäsenten osallistumismahdollisuuksista paikalliseen politiikkaan ja muuhun toimintaan huolehtii puoluetta kunnassa edustava kunnallisjärjestö.

Europarlamentaarikot

Europarlamentin Vihreä ryhmä (oikealta nimeltään Vihreät / Euroopan vapaa allianssi) on parlamentin kuudenneksi suurin poliittinen ryhmä. Se koostuu 55 europarlamentaarikosta, jotka tulevat 17 maasta. Heistä suurin osa edustaa maidensa vihreitä puolueita. Vajaat 10 edustajaa kuuluu Euroopan vapaaseen allianssiin, joka edustaa erilaisia alueiden puolueita (esim. Skotlannin kansanpuolue) ja joka muodostaa Vihreiden kanssa yhteisen ryhmän. Suomen Vihreitä ryhmässä edustaa 2014-2019 Heidi Hautala.


3. Vihreät Euroopassa ja maailmalla

Vihreät on jäsenenä Euroopan vihreässä puolueessa, johon kuuluu nyt 37 jäsenpuoluetta 33 maasta ympäri Eurooppaa – Irlannista Georgiaan ja Maltalta Norjaan, sekä EU:sta että sen ulkopuolelta. Vihreät muodostivat ensimmäisenä poliittisena ryhmänä virallisen puolueen eurooppalaisella tasolla. EU:ssa Vihreiden tärkein vaikutuskanava on europarlamentti ja sen vihreä ryhmä.

Maailman vihreitä puolueita yhdistää maailmanlaajuinen verkosto  Global Greens Network.

Jaa sivu: